شیرهای یکطرفه

شیر یکطرفه وزنه ای

شیر یکطرفه وزنه ای

شیرهای یکطرفه وزنه ای در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و خام و همچنین سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتیگراد به کار برده می شوند. در صورت بیشتر شدن فشار برگشت از فشار رفت، جریان به طور کامل با بسته شدن دیسک قطع می شود. تنظیم سرعت باز و بسته شدن بدون نیاز به توقف جریان در خطوط لوله و به راحتی با جابجا کردن وزنه های موجود بر روی اهرم آن صورت می گیرد. .... ادامه مطالب

شیر یکطرفه لولایی

شیر یکطرفه لولایی

این شیرها برای خطوطی که سرعت سیال پایین می باشد مورد استفاده قرار می گیرند و در خطوطی که سیال حرکت ضربه ای داشته و یا برگشت سیال سریع باشد گزینه مناسبی نمی باشد و باید از شیرهای یکطرفه سوپاپی فنردار استفاده شود. .... ادامه مطالب

شیر یکطرفه سوپاپی فنردار

شیر یکطرفه سوپاپی فنردار

شیر یکطرفه در طول رانـش و یا مکـش پمپ به کار می رود تا فضای پس ویا پیـش از پمپ را از سـیال پر نگه داشته و بـدین وســیله به عملـکرد آن کمک کند. همـچنین این شیر در لوله های متصـل به سیستم های ثـانویه ماننـد انشعابات که ممکـن است فشار آن ها بیش از سیستم اصلی باشد، به کار می رود تا مانع ورود سیال از سیستم ثانویه به سیستم اصلی شود. شیر یکطرفه باید به آسـانی در برابر جریان رو به (رانـش) باز شود. .... ادامه مطالب

شیر یکطرفه سوپاپی فنردار (بدنه کوتاه)

شیر یکطرفه سوپاپی فنردار (بدنه کوتاه)

شیر یکطرفه در طول رانـش و یا مکـش پمپ به کار می رود تا فضای پس ویا پیـش از پمپ را از سـیال پر نگه داشته و بـدین وســیله به عملـکرد آن کمک کند. همـچنین این شیر در لوله های متصـل به سیستم های ثـانویه ماننـد انشعابات که ممکـن است فشار آن ها بیش از سیستم اصلی باشد، به کار می رود تا مانع ورود سیال از سیستم ثانویه به سیستم اصلی شود. .... ادامه مطالب

شیرهای یکطرفه وزنه ای (Tilting Disk Valve)

شیر یکطرفه وزنه ای

DN:150-2000 mm | PN: 10-40 bar

کاربرد شیر یکطرفه وزنه ای:

شیر یکطرفه لولایی

DN:50-300 mm | PN: 10-16 bar

کاربرد:

این شیرها برای خطوطی که سرعت سیال پایین می باشد مورد استفاده قرار می گیرند و در خطوطی که سیال حرکت ضربه ای داشته و یا برگشت سیال سریع باشد گزینه مناسبی نمی باشد و باید از شیرهای یکطرفه سوپاپی فنردار استفاده شود.

ویژگی های محصول      

 • ایجاد آشفتگی در جریان بسیار کم
 • ایجاد افت فشار بسیار کم
 • قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی (در حالت نصب عمودی باید جریان سیال از پایین به بالا باشد تا نیروی جاذبه به بسته شدن دیسک آببندی کمک کند)
 • ابعاد فلنج مطابق استاندارد DIN EN 1092-2 ((DIN 2501
 • فاصله وجه تا وجه مطابق با استاندارد (DIN EN 558-1 Series 48 (DIN 3202-F6
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد DIN 12266-1

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

– شیر یکطرفه سوپاپی فنردار

DN:50-2000 mm | PN: 6-40 bar

کاربرد:

شیر یکطرفه در طول رانـش و یا مکـش پمپ به کار می رود تا فضای پس ویا پیـش از پمپ را از سـیال پر نگه داشته و بـدین وســیله به عملـکرد آن کمک کند. همـچنین این شیر در لوله های متصـل به سیستم های ثـانویه ماننـد انشعابات که ممکـن است فشار آن ها بیش از سیستم اصلی باشد، به کار می رود تا مانع ورود سیال از سیستم ثانویه به سیستم اصلی شود.

شیر یکطرفه باید به آسـانی در برابر جریان رو به (رانـش) باز شود و افت هد کمی در حالت تمام باز داشته باشد. همـچنین بسـته شدن شیر یکطرفه در برابر جریان معکوس نباید ضربه قوچ نامناسبی ایجاد کند.

ویژگی های محصول :

 • کاهش زمان بسته شدن دیسک به دلیل کمتر بودن کورس حرکتی شیر یکطرفه فنردار(سوپاپی)
 • افزایـش نـیروی فـنر به منظور سریع تر بسته شدن شیر بسـیار ساده تر و کم هـزینه تر از افـزایش جـرم وزنه در نوع یکطرفه وزنه ای است.
 • بر خلاف شیر یکطرفه وزنه ای، شیر یکطرفه سوپاپی بخش خارجی آسیب پذیر ندارد.
 • بر خلاف شیـر یکـطرفه وزنه ای، شیر یکطرفه سوپـاپی را بدون نیـاز به اعمـال تغیـیرات در ساختمان آن مـی تـوان در جـهات مخـتلف نصب کرد.
 • طراحی این شیر امکان نصب شیر پروانه ای را بلافاصله پس از خود فراهم کرده است.
 • تعویض، تعمیر ونگهداری شیر یکطرفه سوپاپی آسان و سریع تر از نوع وزنه ای است.
 • عمر کارکرد شیر با توجه به جنس فنر و شفت همچنین یاتاقان بندی مناسب آن بسیار بالاست.
 • سوراخکاری فلنج ها مطابق اسـتاندارد (EN 1092-1(DIN 2501- ISO 7005-1
 • ابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد DIN 3202- F15
 • تست نهایی هیدرو استاتیک شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1) ISO 520-1)

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

شیرهای یکطرفه سوپاپی بر حسب درخواست مشتری به صورت تمام استنلس استیل قابل تولید می باشد.

شیرهای سوپاپی بدنه کوتاه

DN:50-500 mm | PN: 6-40 bar

کاربرد

شیر یکطرفه در طول رانـش و یا مکـش پمپ به کار می رود تا فضای پس ویا پیـش از پمپ را از سـیال پر نگه داشته و بـدین وســیله به عملـکرد آن کمک کند. همـچنین این شیر در لوله های متصـل به سیستم های ثـانویه ماننـد انشعابات که ممکـن است فشار آن ها بیش از سیستم اصلی باشد، به کار می رود تا مانع ورود سیال از سیستم ثانویه به سیستم اصلی شود.

شیر یکطرفه باید به آسـانی در برابر جریان رو به (رانـش) باز شود و افت هد کمی در حالت تمام باز داشته باشد. همـچنین بسـته شدن شیر یکطرفه در برابر جریان معکوس نباید ضربه قوچ نامناسبی ایجاد کند.

ویژگی محصول

 • کاهش زمان بسته شدن دیسک به دلیل کمتر بودن کورس حرکتی شیر یکطرفه فنردار(سوپاپی)
 • افزایـش نـیروی فـنر به منظور سریع تر بسته شدن شیر بسـیار ساده تر و کم هـزینه تر از افـزایش جـرم وزنه در نوع یکطرفه وزنه ای است.
 • بر خلاف شیر یکطرفه وزنه ای، شیر یکطرفه سوپاپی بخش خارجی آسیب پذیر ندارد.
 • بر خلاف شیـر یکـطرفه وزنه ای، شیر یکطرفه سوپـاپی را بدون نیـاز به اعمـال تغیـیرات در ساختمان آن مـی تـوان در جـهات مخـتلف نصب کرد.
 • طراحی این شیر امکان نصب شیر پروانه ای را بلافاصله پس از خود فراهم کرده است.
 • تعویض، تعمیر ونگهداری شیر یکطرفه سوپاپی آسان و سریع تر از نوع وزنه ای است.
 • عمر کارکرد شیر با توجه به جنس فنر و شفت همچنین یاتاقان بندی مناسب آن بسیار بالاست.
 • سوراخکاری فلنج ها مطابق اسـتاندارد (EN 1092-1(DIN 2501- ISO 7005-1
 • ابعاد وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد DIN 3202- F15
 • تست نهایی هیدرو استاتیک شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1) ISO 520-1)

پوشش :رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون

بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد شیرهای یکطرفه سوپاپی بر حسب درخواست مشتری به صورت تمام استنلس استیل قابل تولیدمی باشد.