شیرهای کنترل اتوماتیک

شیر کنترل اتوماتیک فشاور شکن

شیر کنترل اتوماتیک فشاور شکن

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. .... ادامه مطالب

شیر فشار شکن-کنترل ورودی

شیر کنترل اتوماتیک فشار شکن و کنترل ورودی

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. .... ادامه مطالب

شیر کنترل پمپ

شیر کنترل پمپ

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. .... ادامه مطالب

شیر اطمینان – رها کننده

شیر اطمینان – رها کننده

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. .... ادامه مطالب

شیر کنترل دبی

شیر کنترل دبی

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. .... ادامه مطالب

شیر اطمینان

شیر اطمینان

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. .... ادامه مطالب

شیر کنترل اتوماتیک قطع کن اضطراری (شکستگی لوله)

شیر کنترل اتوماتیک قطع کن اضطراری (شکستگی لوله)

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. .... ادامه مطالب

شیر کنترل اتوماتیک کنترل سطح

شیر کنترل اتوماتیک کنترل سطح

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. .... ادامه مطالب

شیر کنترل اتوماتیک فشار شکن (Automatic Control Valve)

شیر کنترل اتوماتیک فشارشکن

DN:50-1000 mm | PN: 10-40 bar

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند.

مشخصات و مزایای شیرهای کنترل اتوماتیک شرکت نهر آب گستر

 • سهولت در نصب به علت وزن کم شیر
 • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد (2501 DIN EN 1092-2 (DIN
 • فاصله وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد ( DIN EN 558-1 Series1 ( DIN 3202-F1
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

شیر فشار شکن:

شیر فشارشکن بطور خودکار فشار متغیر و بالای ورودی را بدون توجه به تغییرات دبی جریان و یا تغییر فشار ورودی به کمک یک پایلوت به فشار پایین دست کمترو ثابت کاهش می دهد. این شیر قادر به ثابت نگه داشتن فشارپایین دست جریان در یک محدوده معین میباشد. هنگامی که در پایین دست شیر، مصرف آب وجود نداشته باشد یا به عبارتی چنانچه فشار پایین دست جریان از فشار تنظیم شده پایلوت کنترل فراتر رود، شیر فشارشکن به صورت خودکار بسته شده و مانع از افزایش فشار هیدرواستاتیک می شود. از این شیر برای تعدیل فشار در شبکه استفاده می شود. شیرهای فشارشکن شرکت نهرآب گستر به راحتی و دقت بالا فشار را تنظیم می نماید و به دلیل نبود اصطحکاک در سیستم دیافراگمی استهلاک کمتری نسبت به سیستم های پیستونی در آبهای سخت به دلیل رسوب گذاری دارد و با توجه به استفاده از بهترین متریال قطعات متحرک داخلی، از طول عمر بسیار بالایی برخوردار بوده و در حین کارکرد با حداقل لرزش و صدا در مدار قرار می گیرد.

در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری نیز تولید می گردند.

شیر فشار شکن کنترل ورودی

DN:50-1000 mm | PN: 10-40 bar

شیر کنترل اتوماتیک:

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند

مجموعه مدار فرمان شیرهای کنترلی نهرآب از نوع به روز ترین تکنولوژی روز دنیا با بهترین متریال استنلس استیل و تمامی پایلوت ها شیرهای مختلف آن نیز تولید شرکت نهرآب گستر اشتهارد می باشد. استفاده  ماسوره های استنلس استیل به همراه  نیپل و رابط  این امکان را فراهم می سازد که بدون نیاز به نوارتفلون جهت آببندی، بتوان هر لحظه و از هر مقطعی مدار را باز و بسته نمود.

شیر فشارشکن بطور خودکار فشار متغیر و بالای ورودی را بدون توجه به تغییرات دبی جریان و یا تغییر فشار ورودی به کمک یک پایلوت به فشار پایین دست کمترو ثابت کاهش می دهد. این شیر قادر به ثابت نگه داشتن فشارپایین دست جریان در یک محدوده معین میباشد. هنگامی که در پایین دست شیر، مصرف آب وجود نداشته باشد یا به عبارتی فشار پایین دست جریان از فشار تنظیم شده پایلوت کنترل فراتر رود، شیر فشارشکن به صورت خودکار بسته شده و مانع از افزایش فشار هیدرواستاتیک می شود. از این شیر برای تعدیل فشار در شبکه استفاده می شود. شیرهای فشارشکن شرکت نهرآب گستر به راحتی و دقت بالا فشار را تنظیم می نماید و به دلیل نبود اصطحکاک در سیستم دیافراگمی استهلاک کمتری نسبت به سیستم های پیستونی در آبهای سخت به دلیل رسوب گذاری دارد و با توجه به استفاده از بهترین متریال قطعات متحرک داخلی، از طول عمر بسیار بالایی برخوردار بوده و در حین کارکرد با حداقل لرزش و صدا در مدار قرار می گیرد.

مشخصات و مزایای شیرهای کنترل اتوماتیک شرکت نهر آب گستر:

 • سهولت در نصب به علت وزن کم شیر
 • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد (2501 DIN EN 1092-2 (DIN
 • فاصله وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد ( DIN EN 558-1 Series1 ( DIN 3202-F1
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری نیز تولید می گردند.

شیر کنترل پمپ

Control Pumps Valve

DN:50-1000 mm | PN: 10-40 bar

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند.

این شیر وظیفه حفاظت از پمپ و الکتروموتور را برعهده دارد و از ایجاد ضربه قوچ هنگام خاموش شدن جلوگیری می کند. استفاده از این شیر باعث راه اندازی آسان الکتروپمپ و کاهش جریان برق می گردد. این شیر در موقع راه اندازی پمپ تا زمان رسیدن موتور به دور نامی شیر بسته است و سپس باز می شود و در موقع خاموش کردن پمپ ابتدا به آرامی 90 درصد بسته شده سپس پمپ خاموش می شود و در موقع قطع ناگهانی برق بصورت شیر یکطرفه عمل می کند و از بازگشت آب جلوگیری کرده و از بروز صدمات مخرب به پمپ جلوگیری می کند. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند.

مشخصات و مزایای شیرهای کنترل اتوماتیک شرکت نهر آب گستر

 • سهولت در نصب به علت وزن کم شیر
 • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد (2501 DIN EN 1092-2 (DIN
 • فاصله وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد (DIN EN 558-1 Series1 ( DIN 3202-F1
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد (DIN EN 12266-1)

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد..

در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری نیز تولید می گردند.

شیر اطمینان (رها کننده)

Pressure Relief or Sustaining Valve

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند.

مجموعه مدار فرمان شیرهای کنترلی نهرآب از نوع به روز ترین تکنولوژی روز دنیا با بهترین متریال استنلس استیل و تمامی پایلوت ها شیرهای مختلف آن نیز تولید شرکت نهرآب گستر اشتهارد می باشد. استفاده ازمهره ماسوره های استنلس استیل به همراه یک نیپل  و رابط این امکان را فراهم می سازد که بدون نیاز به نوارتفلون جهت آببندی بتوان در هر لحظه و از هر مقطع مدار فرمان را  باز و بست  نمود.

مشخصات و مزایای شیرهای کنترل اتوماتیک شرکت نهر آب گستر

 • سهولت در نصب به علت وزن کم شیر
 • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد (2501 DIN EN 1092-2 (DIN
 • فاصله وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد ( DIN EN 558-1 Series1 ( DIN 3202-F1
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

شیر اطمینان (رها کننده)

Pressure relief valve

این شیر از افزایش فشار در خطوط لوله جلوگیری می کند، چنانچه فشار در خط لوله بیشتر از فشار تنظیم شده در روی پایلوت نصب شده در مدار فرمان شود، شیر بطور اتوماتیک باز شده و آب را به مقدار لازم به خارج از سیستم تخلیه کرده  و بدینوسیله از افزایش فشار جلوگیری می کند.

موارد کاربرد شیر اطمینان:

 • در صورتیکه شیر اطمینان بین دو ناحیه بالادست و پایین دست در مناطق مرتفع نصب گردد، حداقل فشار را برای ناحیه بالادست جهت جلوگیری از تحت الشعاع قرارگرفتن حفظ می نماید.
 • بعد از خروجی پمپ نصب شده و در هنگام خاموشی از افزایش فشار ضربه قوچ جلوگیری نموده، فشار اضافی را به محیط تخلیه می نماید وبه آرامی بسته می شود.
 • جهت افزایش فشار در خروجی پمپ ها نصب می گردد و باعث تغییر در نقطه پمپ کار گشته، راندمان و طول عمر پمپ افزیش می یابد.

در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری (WCB) نیز تولید می گردند.      

شیر های کنترل دبی :

Rate of Flow Control Valve

DN:50-1000 mm | PN: 10-40 bar

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند

مجموعه مدار فرمان شیرهای کنترلی نهرآب از نوع به روز ترین تکنولوژی روز دنیا با بهترین متریال استنلس استیل و تمامی پایلوت ها شیرهای مختلف آن نیز تولید شرکت نهرآب گستر اشتهارد می باشد. وجود ماسوره های استنلس استیل با مجموعه نیپل و کانکتور این امکان را فراهم می سازد که بدون نیاز به نوارتفلون جهت آببندی در هر لحظه و از هر مقطع بتوان مدارفرمان را بمنظور باز بینی بازباز بسته نمود.


مشخصات و مزایای شیرهای کنترل اتوماتیک شرکت نهر آب گستر

 • سهولت در نصب به علت وزن کم شیر
 • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد (2501 DIN EN 1092-2 (DIN
 • فاصله وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد ( DIN EN 558-1 Series1 ( DIN 3202-F1
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

شیر کنترل دبی:

این شیر برای محدود کردن حداکثر دبی عبوری از خط لوله و ثابت نگه داشتن دبی عبوری بدون توجه به مقدار مصرف و یا تغییرات فشار در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. پایلوت کنترل در این شیر نسبت به تغییرات جزیی فشار در طرفین اوریفیس که در پایین دست جریان نصب شده حساس است و تغییرات بسیار کوچک فشار سبب اصلاح فوری آن توسط شیر اصلی که این خود نشانگر عملکرد کنترلی دقیق این شیر است.

در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری (WCB) نیز تولید می گردند.

شیر کنترل اتوماتیک اطمینان (ضربه قوچ)

Surge Anticipator Valve

DN:50-1000 mm | PN: 10-40 bar

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند. مجموعه مدار فرمان شیرهای کنترلی نهرآب از نوع مطابق با  تکنولوژی روز دنیا و با بهترین متریال -فولاد ضد زنگ (استنلس استیل )و تمامی پایلوت ها ی مربوطه تولید  خود شرکت نهرآب گستر اشتهارد می باشد. بکارگیری مهره  ماسوره (ازجنس فولاد ضد زنگ)  به همراه بوشن (نیپل) و رابط  این امکان را فراهم می سازد که بدون نیاز به  استفاده ازنوارتفلون جهت آببندی ، هر زمان  و از هر مقطعی مدارفرمان را  برای باز بینی، باز و بست   نمود

مشخصات و مزایای شیرهای کنترل اتوماتیک شرکت نهر آب گستر

 • سهولت در نصب به علت وزن کم شیر
 • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد (2501 DIN EN 1092-2 (DIN
 • فاصله وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد ( DIN EN 558-1 Series1 ( DIN 3202-F1
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری (WCB) نیز تولید می گردند.

شیر کنترل اتوماتیک اطمینان (ضربه قوچ)

Surge Anticipator Valve

این شیر برای محا فظت پمپ ها ، تاسیسات و خطوط لوله در برابر ایجاد فشار منفی و مثبت امواج مضر ناشی از قطع یا تغییر جریان مورد استفاده قرار می گیرد. در مواقعی که پمپ ها به علت قطع برق بطور ناگهانی متوقف می شود، این شیر سریع باز شده وبه آهستگی می بندد واز ایجاد فشار منفی و مثبت جلوگیری می نماید. چنانچه به هر دلیلی فشار در سیستم بالا رود این شیر عمل کرده و فشار اضافی را خارج می نماید. زمان باز بودن شیر با تغییر حجم انباره نصب شده روی آن قابل تنظیم است..

در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری (WCB) نیز تولید می گردند.

شیر کنترل اتوماتیک قطع کن اضطراری (شکستگی لوله)

Excess Flow Shut- off Valve

DN:50-1000 mm | PN: 10-40 bar

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند

مجموعه مدار فرمان شیرهای کنترلی نهرآب از نوع مطابق با  تکنولوژی روز دنیا و با بهترین متریال -فولاد ضد زنگ (استنلس استیل )و تمامی پایلوت ها ی مربوطه تولید  خود شرکت نهرآب گستر اشتهارد می باشد. بکارگیری مهره  ماسوره (ازجنس فولاد ضد زنگ)  به همراه بوشن (نیپل) و رابط  این امکان را فراهم می سازد که بدون نیاز به  استفاده ازنوارتفلون جهت آببندی ، هر زمان  و از هر مقطعی مدارفرمان را  برای باز بینی، باز و بست   نمود.

مشخصات و مزایای شیرهای کنترل اتوماتیک شرکت نهر آب گستر

 • سهولت در نصب به علت وزن کم شیر
 • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد (2501 DIN EN 1092-2 (DIN
 • فاصله وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد ( DIN EN 558-1 Series1 ( DIN 3202-F1
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

شیرقطع کن اضطراری (شکستگی لوله)

Excess Flow Shut – Off Valve

این شیرها جهت حفاظت خط لوله برای جلوگیری از تخلیه مخازن ذخیره در زمان ترکیدگی و شکستگی خطوط لوله انتقال به پا یین دست در اثر حادثه و یا حوادث طبیعي نظیر سیل، زمین لرزه، مورد استفاده قرار مي گیرد.

این شیر نسبت به سرعت جریان حساس بوده و در اثر افزایش سرعت آب در خط لوله جهت بستن و قطع جریان فعال مي شود. مدار جریان این شیر، قابلیت تنظیم و كالیبراسیون را براي سرعت هاي مختلف دارا مي باشد. ذكر این نكته ضروري است كه نصب شیر هواي دو روزنه در ناحیه پایین دست جریان این شیر، جهت ورود جریان هوا به داخل خط لوله در زمان عملكرد شیر، الزامي است. محل نصب این شیرها اغلب در خروجی مخازن خط لوله.


در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری (WCB) نیز تولید می گردند.

شیر کنترل اتوماتیک کنترل سطح

Automatic Control Floater Valve

DN:50-1000 mm | PN: 10-40 bar

شیرهای کنترل اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای کنترل کننده و تنظیم در خطوط مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این شیرها بصورت کاملا اتوماتیک بوده و با جریان سیال کنترل می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. به منظور تنظیم جریان و یا فشار از یک مدار هیدرولیکی و با اختلاف فشار بالادست و پایین دست شیر و با استفاده از شیرتنظیم کننده (پایلوت)، تنظیم جریان یا فشار را انجام می دهند

مجموعه مدار فرمان شیرهای کنترلی نهرآب از نوع مطابق با  تکنولوژی روز دنیا و با بهترین متریال -فولاد ضد زنگ (استنلس استیل )و تمامی پایلوت ها ی مربوطه تولید  خود شرکت نهرآب گستر اشتهارد می باشد. بکارگیری مهره  ماسوره (ازجنس فولاد ضد زنگ)  به همراه بوشن (نیپل) و رابط  این امکان را فراهم می سازد که بدون نیاز به  استفاده ازنوارتفلون جهت آببندی ، هر زمان  و از هر مقطعی مدارفرمان را  برای باز بینی، باز و بست   نمود.

مشخصات و مزایای شیرهای کنترل اتوماتیک شرکت نهر آب گستر

 • سهولت در نصب به علت وزن کم شیر
 • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد (2501 DIN EN 1092-2 (DIN
 • فاصله وجه تا وجه دو فلنج مطابق با استاندارد ( DIN EN 558-1 Series1 ( DIN 3202-F1
 • تست نهایی شیر مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

شیر کنترل سطح :

Level Control Valve (Floater):

شیرهای کنترل سطح (فلوتر)، ارتفاع آب را در مخازن ثابت نگه داشته و یا بین حداقل و حداکثر مقدار تعیین شده تنظیم می كنند. این شیرها دارای دو نوع هستند

قطع و وصل :این پایلوت ها سطح آب مخازن را بین دو سطح حداقل و حداکثر نگه می دارند، در این حالت با بالا آمدن آب در سطح مخزن، پایلوت فرمان قطع جریان آب را می دهد و تا پایین آمدن سطح آب و رسیدن به حداقل سطح مورد نظر، شیر بسته می ماند. سپس با رسیدن آب به حداقل سطح مورد نظر، شیر فلوتر بازشده  تا سطح آب دوباره بالا رود.

انطباقی :این نوع فلوتر ورودی آب مخزن را نسبت به خروجی آن تنظیم می کند، بدین ترتیب که هر چه مصرف بیشتر شود پیلوت شیر بیشتر باز شده و مقدار دبی شیر فلوتر بیشتر می شود و هر چقدر مصرف کمتر باشد و سطح آب مخزن بالا بیاید، پایلوت شیر بسته شده و مقدار دبی عبوری شیر فلوتر کمتر می شود و وقتی سطح آب در مخزن به مقدار حداکثر رسید جریان قطع می شود.

در صورت سفارش مشتری با متریال های استنلس استیل یا فولاد ریخته گری (WCB) نیز تولید می گردند.