انواع نشت بند

نشت بند لوله های مانشنی و ساکت دار

نشت بند لوله های مانشنی و ساکت دار

کوپلینگ را جهت اتصال لوله در زیر خاک ویا بر روی سطح خاک با رعایت مشخصات فنی زیر می توان استفاده نمود. با اسـتفاده از سیستم کـوپلینـگ نهـرآب، دیگر نیـازی به رزوه، کونیـک، جـوشـکاری کـردن و فـلـنج گذاری بـر سـر لـولــه ها نخـواهـد بـود و مشکلات ناشـی از انقباض و انبساط طـولی در خطوط لولـه به روی این اتصال بر طرف می شود .... ادامه مطالب

نشت بند لوله و اتصالات

نشت بند لوله و اتصالات

کوپلینگ را جهت اتصال لوله در زیر خاک ویا بر روی سطح خاک با رعایت مشخصات فنی زیر می توان استفاده نمود. با اسـتفاده از سیستم کـوپلینـگ نهـرآب، دیگر نیـازی به رزوه، کونیـک، جـوشـکاری کـردن و فـلـنج گذاری بـر سـر لـولــه ها نخـواهـد بـود و مشکلات ناشـی از انقباض و انبساط طـولی در خطوط لولـه به روی این اتصال بر طرف می شود .... ادامه مطالب

نشت بند (Coupling)

نشت بند ها

Clamps

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

کوپلینگ را جهت اتصال لوله در زیر خاک ویا بر روی سطح خاک با رعایت مشخصات فنی زیر می توان استفاده نمود. با اسـتفاده از سیستم کـوپلینـگ نهـرآب، دیگر نیـازی به رزوه، کونیـک، جـوشـکاری کـردن و فـلـنج گذاری بـر سـر لـولــه ها نخـواهـد بـود و مشکلات ناشـی ازناشـی از انقباض و انبساط طـولی در خطوط لولـه به روی این اتصال بر طرف می شود.

 نشت بند لوله های مانشنی و ساکت دار                                                  

این اتصالات برای رفع نشتی اتصالات ساکت دار در لوله های چدن داکتیل، بتونی، GRP ، و همچنین مانشن لوله های آزبست سیمان و غیره به کار برده می شوند. از مزایای این اتصال می توان به عدم نیاز به قطع جریان برای نصب اشاره کرد                                                                                                   :

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

 نشت بند لوله ، اتصالات و انواع کوپلینگ

این محصولات برای نشت بندی انواع لوله ، اتصالات و کوپلینگها مورد استفاده قرار می گیرد و هر اتصالی که دچار نشتی در خطوط جریان شده باشد ، بدون نیاز به قطع کردن جریان ، عملیات آببندی را انجام داده و دیگر نیاز به تعویض اتصال نمی باشد. این نشت بندها در دو نوع تولید می شوند. نوع اول جهت رفع نشتی لوله ها و نوع دوم جهت رفع نشتی و دفن اتصالات به همراه متعلقات آنها می باشد.