انواع اتصالات چند منظوره

فلنج اسپیگات

فلنج اسپیگات

فلنج اسپیگات برای اتصال بین انواع اتصالات و شیرآلات فلنج دار به لوله های مانشن دار و سرساکت لوله های GRP و UPVC به کار می رود .... ادامه مطالب

زانو یک سر ساکت، یک سر اسپیگات

زانو یک سر ساکت، یک سر اسپیگات

زانوی یک سرساکت، یک سر اسپیگات برای اتصال زاویه دار به انـواع لوله هـای سر صـاف (اسپـیگاتی)به مانشن یا ساکت لوله هایGRP ، UPVC آزبست سیمان، چدنی تایتونی و غیره به کار می رود .... ادامه مطالب

زانو دو سر ساکت

زانو دو سر ساکت

زانوی دو سرساکت برای اتصال زاویه دار به انـواع لوله هـای سر صـاف (اسپـیگاتی) فولادی، GRP، UPVC ، پلی اتیلن و غیره به کار می رود .... ادامه مطالب

سه راه دو سر ساکتزانو دو سر ساکت

سه راه دو سر ساکتزانو دو سر ساکت

برای ایجاد اتصال در مواقع گرفتن انشعاب به انواع لوله های سر صاف (اسپیگاتی) فولادی، GRP، UPVC ، پلی اتیلن و غیره به کار می رود .... ادامه مطالب

انواع اتصالات چند منظوره (Multi- Purpose Fittings)

انواع اتصالات چند منظوره

Multi- Purpose Fittings

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

فلنج اسپیگات                                                                              Flanged  Spigot   

فلنج اسپیگات برای اتصال بین انواع اتصالات و شیرآلات فلنج دار به لوله های مانشن دار و سرساکت لوله های GRP و UPVC به کار می رود

پوششرنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

زانوی یک سر ساکت یک سر اسپیگات :

Socket and Spigot Elbow:

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

کاربرد:

زانوی یک سرساکت، یک سر اسپیگات برای اتصال زاویه دار به انـواع لوله هـای سر صـاف (اسپـیگاتی)به مانشن یا ساکت لوله هایGRP ، UPVC آزبست سیمان، چدنی تایتونی و غیره به کار می رود.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

زانوی دو سر ساکت :

Double Socket Elbow.

زانو دو سر ساکت ویژه لوله های PE , UPVC , GRP

Double socket Elbow for PE, PVC, GRP pipes

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

سه راه دو سر ساکت:

Double Socket Tee:

DN:50-3000 mm | PN: 10-25 bar

کاربرد:

برای ایجاد اتصال در مواقع گرفتن انشعاب به انواع لوله های سر صاف (اسپیگاتی) فولادی، GRP، UPVC ، پلی اتیلن و غیره به کار می رود.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی.