اتصالات قابل پیاده کردن

اتصال قابل پیاده کردن F1

اتصال قابل پیاده کردن F1

هنـگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسـب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جداکردن شیرها از خط لوله باشد، می توان باکوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود .... ادامه مطالب

اتصال قابل پیاده کردن F2

اتصال قابل پیاده کردن F2

هنـگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسـب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جداکردن شیرها از خط لوله باشد، می توان باکوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود .... ادامه مطالب

اتصال قابل پیاده کردن F3

اتصال قابل پیاده کردن F3

اتصال قابل پیاده کردن (non-rigid)علاوه برکمک به پیاده و سوار کردن شیـرآلات می تـواند اختـلاف زاویـه خط رانـیـز تا 4+ درجه خنثـی نمـاید. همچنـین قابلـیت خنثی نـمودن ارتعاشات را نیز دارا می باشد. این قطعات به علت طراحی خاص، در مقایسه با انواع آکاردئونی و لاستیکی قابلیت تحمل فشارهای بالا را داراست .... ادامه مطالب

اتصال قابل پیاده کردن (Dismantling Joint – Rigid)

اتصال قابل پیاده کردن نوع F1

Dismantling Joint F1

DN:50-3000 mm | PN: 10 – 63 bar

کاربرد:

هنـگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسـب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جداکردن شیرها از خط لوله باشد، می توان باکوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن   حداقل 250      میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد

اتصال قابل پیاده کردن                                  Dismantling joint F2

DN:50-3000 mm | PN: 10 – 63 bar

کاربرد:

هنـگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسـب کاری در اختیار قرار می گیرد، همچنین در مواقعی که نیاز به جداکردن شیرها از خط لوله باشد، می توان باکوتاه کردن طول اتصال قابل پیاده کردن شیرها را به سهولت از خط لوله خارج نمود.

پوششرنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

اتصال قابل پیاده                                    Dismantling Joint F3            

DN:50-3000 mm | PN: 10 – 63 bar

کاربرد :

اتصال قابل پیاده کردن (non-rigid)علاوه برکمک به پیاده و سوار کردن شیـرآلات می تـواند اختـلاف زاویـه خط رانـیـز تا 4+ درجه خنثـی نمـاید. همچنـین قابلـیت خنثی نـمودن ارتعاشات را نیز دارا می باشد. این قطعات به علت طراحی خاص، در مقایسه با انواع آکاردئونی و لاستیکی قابلیت تحمل فشارهای بالا را داراست.

پوششرنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.