اتصالات جوشی و فلنج دار

زانوهای فابریک

زانوهای فابریک

زانو های فابریک شرکت نهرآب گستر اشتهارد مطابق استاندارد ANSI/ASME B16.9 در دو نوع فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند .... ادامه مطالب

زانوهای فابریک بند بلند

زانوهای فابریک بند بلند

زانوهای فابریکیتد ساخت شرکت نهرآب گستراشتهارد در دو نوع کوتاه (Short) و بلند (Long) در رده های SCH20 ,SCH10 SCH80, SCH60, XS, SCH40, STD, SCH30 و زاویه های 11.25 و 22.5 و 45 و 90، مطابق استاندارد AWWA C208 تولید می شوند .... ادامه مطالب

زانوهای فابریک بند کوتاه

زانوهای فابریک بند کوتاه

زانوهای فابریکیتد ساخت شرکت نهرآب گستراشتهارد در دو نوع کوتاه (Short) و بلند (Long) در رده های SCH20 ,SCH10 SCH80, SCH60, XS, SCH40, STD, SCH30 و زاویه های 11.25 و 22.5 و 45 و 90، مطابق استاندارد AWWA C208 تولید می شوند .... ادامه مطالب

تبدیل هم مرکز و خارج از مرکز

تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز

تبدیل های تولیدی شرکت نهرآب گستر اشتهارد مطابق استاندارد ANSI/ASME B16.9 در دو مدل Conical و Shaped در دو نوع هم مرکز و غیر هم مرکز به صورت فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند .... ادامه مطالب

سه راه و چهار راه برابر

سه راه و چهار راه برابر

سه راه و چهار راه های برابر شرکت نهرآب گستر اشتهارد بصورت فابریک مطابق جدول زیر (استاندارد ANSI/ASME B16.9) در دو نوع فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند .... ادامه مطالب

سه راه و چهار راه نا برابر

سه راه و چهار راه نا برابر

سه راه و چهار راه های نابرابر شرکت نهرآب گستر اشتهارد بصورت فابریک مطابق جدول زیر (استاندارد ANSI/ASME B16.9) در دو نوع فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند .... ادامه مطالب

اتصالات جوشی و فلنج دار (welded And Flanged Fittings)

اتصالات جوشی و فلنج دار

welded And Flanged Fittings

زانوهای فابریک Fabric Elbows                                                                              

DN:50-3000 mm | PN: 6-63 bar

زانو های فابریک شرکت نهرآب گستر اشتهارد مطابق استاندارد ANSI/ASME B16.9 در دو نوع فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

زانوهای فابریکیتد کوتاه در زوایای مختلف:

زانوهای فابریکیتد ساخت شرکت نهرآب گستراشتهارد در دو نوع کوتاه (Short) و بلند (Long) در رده های SCH20 ,SCH10 SCH80, SCH60, XS, SCH40, STD, SCH30 و زاویه های 11.25 و 22.5 و 45 و 90، مطابق استاندارد AWWA C208 تولید می شوند.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد

زانوهای فابرکیتد بلند در زوایای مختلف  long Radius Fabricated Elbows        

زانوهای فابریکیتد ساخت شرکت نهرآب گستراشتهارد در دو نوع کوتاه (Short) و بلند (Long) در رده های SCH20 ,SCH10 SCH80, SCH60, XS, SCH40, STD, SCH30 و زاویه های 11.25 و 22.5 و 45 و 90، مطابق استاندارد AWWA C208 تولید می شوند.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد

تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز  Concentric And Eccentric Reducer             

DN:50-3000 mm | PN: 6-63 bar

تبدیل های تولیدی شرکت نهرآب گستر اشتهارد مطابق استاندارد ANSI/ASME B16.9 در دو مدل Conical و Shaped در دو نوع هم مرکز و غیر هم مرکز به صورت فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

سه راه و چهار راه برابر

Straight Tee & Cross

DN:50-3000 mm | PN: 6-63 bar

سه راه و چهار راه های برابر شرکت نهرآب گستر اشتهارد بصورت فابریک مطابق جدول زیر (استاندارد ANSI/ASME B16.9  ) در دو نوع فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

سه راه و چهار راه نا برابر:

Reducing Outlet Tees & Crosses:

DN:50-3000 mm | PN: 6-63 bar

سه راه و چهار راه های نابرابر شرکت نهرآب گستر اشتهارد بصورت فابریک مطابق جدول زیر (استاندارد    (ANSI/ASME B16.9 در دو نوع فلنج دار و بدون فلنج تولید می شوند.

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی می باشد.

فلنج های فولادی : Steel Flanges                                                                      

DN: 50-3000 PN: 10-63

Class:150-900 mm | PN: 6-100 bar                         

شرکت نهرآب گستر اشتهارد تولید انواع فلنج های فولادی را سبد کالای خود دارد. این فلنجه بر اساس میلیمتر و یا کلاس کاری تولید می شوند.

  • Slip-on
  • Welding Neck
  • Socket Welding
  • Thread
  • Lap Joint
  • Blind

سایر استانداردهای قابل ساخت: ANSI, AWWA, ISO, DIN